Facultatea de Fizica Iasi - Universitatea "Al. I. Cuza"
ro en
Imagini din facultate
Calendar
Admitere master septembrie 2016

Admitere sesiunea septembrie 2016

Specializari oferite:

2 masterate stiintifice in limba engleza:
-Fizica pentru tehnologii avansate [plan de invatamant]
-Biofizica si fizica medicala [detalii]

Numar locuri:10 buget, 2 taxa

4 masterate profesionale:

- Fizica aplicata in tehnologia informatiei si comunicare (la Iasi si la Extensiunea din Balti, plan de invatamant]

-Fizica si protectia mediului [detalii]

-Stiinte [detalii]

Numar locuri: 29 buget, 1 taxa

-Metode fizice aplicate în kinetoterapie si recuperare medicala [detalii]

Numar locuri: 12 taxa

Perioada admiterii

5-7 septembrie orele 9-16: înscrierea candidaţilor (concurs de dosare)

8-9 septembrie: selectia candidatilor si afisarea rezultatelor

12-14 septembrie orele 9-14: confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi admişi:

- completarea dosarului cu actele de studii în original ;
- completarea declaraţiei pe proprie răspundere;
- achitarea: taxei de înmatriculare de 50 lei (în cazul candidaţilor admişi la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pe anul universitar 2016/2017 in valoare de 500 lei (în cazul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă)

Sala de înscriere: Laborator plasma (etajul I)

Casieria: Decanatul Facultatii de Fizica

/ Plata taxei se poate efectua si la BRD. In acest caz specificati urmatoarele informatii: RO68BRDE240SV89534452400; cod taxa de admitere 28; cod facultate (master): 2407 /

Se va tine cont doar de media la examenul de licenta.

Taxa de inscriere :150 de lei

Taxa de scolarizare (pentru studentii cu taxa): 3000 lei

Acte necesare pentru înscriere

  • diploma de bacalaureat şi de licenţă sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.C.T.S., ambele în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
  • certificat de naştere, în copie legalizată;
  • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală tip;
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare);
  • 3 fotografii tip buletin de identitate;
  • dosar plic
  • candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copia hotărârii de guvern din anul înmatriculării la studii).
  • interviu in limba engleza, doar pentru cei care nu au studiat patru semestre limba engleza, si doar pentru specializarile la care limba de predare este engleza. Interviul se desfasoara in momentul incrierii.

 

Users login
username:
Password:
Cauta
cuvant:
Contact Us

Loading...