Facultatea de Fizica Iasi - Universitatea "Al. I. Cuza"
ro en
Imagini din facultate
Calendar
Examen gradul II - sesiunea august 2016

 
Examenele de gradul II,  
sesiunea august 2016, se vor desfăşura astfel:
 
 
1. METODICA PREDĂRII SPECIALITĂŢII (probă scrisă)
   24 august 2016, Sala L1 (Corp A, Et.IV), ora 10.00  
                                           (Intrarea în sală începând cu ora  9.00)
2. PEDAGOGIE (proba orală)
   26 august 2014, Sala L1 (Corp A, Et. IV) ora ……
 
Programele pe baza carora se desfasoara probele de examen:
   - Fizică - aprobata prin OMEN nr. 3442 / 21.03.2000
   - Pedagogie - Anexa 2 la OMECT nr. 2687/ 27.11.2007
Pentru metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2015, click  aici http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2014/02/Metodologie_Gr_2_aug_2016.pdf    
 
Accesul candidaţilor în sălile de examen este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei.
Candidaţii sunt obligaţi să aibă asupra lor buletinul sau cartea de identitate, în original.
CONTESTAŢIILE
- vor fi adresate, în scris, preşedintelui comisiei de examinare în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor;
- la proba orală nu se admit contestaţii
 
TAXĂ procesare dosar grad II (plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II) – 150 lei - Cod taxă - 107, Forma de învăţământ – 01, Facultatea de Fizică.
 
Taxa se va achita prin agenţiile BRD în contul  RO68BRDE240SV89534452400, deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Chitanţa va fi prezentată la secretariatul  Facultăţii de Fizică înaintea primei probe de examen.

Users login
username:
Password:
Cauta
cuvant:
Contact Us

Loading...