Facultatea de Fizica Iasi - Universitatea "Al. I. Cuza"
ro en
Imagini din facultate
Calendar
Misiune

Prin integrarea activităţii didactice cu cercetarea, inovarea şi transferul de cunoştinţe către societate, Facultatea de Fizică constituie una din componentele de avangardă ale Universităţii lexandru Ioan Cuza din Iaşi.


În domeniul învăţământului, pe parcursul ciclului de licenţă, ea îşi asumă misiunea de a asigura tinerilor o solidă pregătire de bază în domeniul fizicii şi al ştiinţelor de graniţă - fizica medicală, biofizica, fizică-informatică -, precum şi al ingineriei fizice. Specializarea şi aprofundarea cunoştinţelor în domenii mai înguste se realizează pe parcursul ciclului de masterat. Aici se formează competenţele necesare pentru a urma cariere de succes în multiple domenii cerute de piaţa muncii. Specializările de masterat asigură, de asemenea, absolvenţilor pregătirea necesară pentru intrarea în ciclul de doctorat în domeniul ştiinţelor exacte - baza pentru o carieră în cercetare şi/sau în învăţământul superior. Această traiectorie a fost aleasă de un număr apreciabil de absolvenţi ai ultimilor ani, care lucrează acum în ţară sau în străinătate. Există, de asemenea, specializări de masterat care asigură o pregătire de înalt nivel pentru cariere în domeniul educaţional, al ştiinţei mediului, ca şi în domenii de interfaţă cu medicina. În plus, Facultatea oferă programe post-academice pentru pregătirea continuă a fizicienilor şi a altor specialişti din domenii înrudite.


În domeniul cercetării, Facultatea de Fizică din Iaşi s-a focalizat pe un număr de domenii ale cunoaşterii, în care competenţa cercetătorilor săi asigură - sau poate asigura - vizibilitate pe plan mondial. Valorificarea rezultatelor muncii de cercetare prin publicaţii, comunicări şi brevete, alături de integrarea în parteneriate la nivel internaţional şi naţional constituie priorităţi de prim rang ale cercetătorilor fizicieni.


Facultatea de Fizică şi-a adaptat şi îşi va adapta în permanenţă strategia pe termen scurt, planurile de învăţământ, programele analitice, programele de studii, tematica de cercetare, criteriile de evaluare a personalului, parteneriatele interne şi externe pentru a fi în concordanţă cu standardele internaţionale de calitate.
Eforturile noastre şi rezultatele ultimilor ani ne îndreptăţesc să fim optimişti pentru viitorul fizicienilor pregătiţi de noi, precum şi cu privire la contribuţia nostră pentru menţinerea Universităţii în topul instituţiilor de învăţământ superior din România.

Users login
username:
Password:
Cauta
cuvant:
Contact Us

Loading...