Facultatea de Fizica Iasi - Universitatea "Al. I. Cuza"
ro en
Imagini din facultate
Calendar
Organizarea admiterii Licenta septembrie 2016

Organizarea si desfasurarea admiterii - septembrie 2016

Numar locuri: 68 buget, 11 taxa

Perioada admiterii

5 (luni) - 7(miercuri) septembrie orele 9-16: înscrierea candidaţilor (concurs de dosare)

8-9 septembrie: selectia candidatilor si afisarea rezultatelor

12-14 septembrie orele 9-14: confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi admişi:

- completarea dosarului cu actele de studii în original ;
- completarea declaraţiei pe proprie răspundere;
- achitarea: taxei de înmatriculare de 50 lei (în cazul candidaţilor admişi la buget) sau avansul taxei de şcolarizare pe anul universitar 2016/2017 in valoare de 500 lei (în cazul candidaţilor admişi pe locurile cu taxă)

Sala de înscriere: Laborator plasma (etajul I)

Casieria: Decanatul Facultatii de Fizica

/ Plata taxei se poate efectua si la BRD. In acest caz specificati urmatoarele informatii: RO68BRDE240SV89534452400; cod taxa de admitere 28; cod facultate (licenta): 1261. /

Se va tine cont doar de media la bacalaureat.

Taxa de inscriere :120 de lei (sunt scutiti de plata taxei copiii cadrelor didactice si participantii la concursurile de fizica mentionate mai jos, care aleg fizica prima optiune)

Taxa de scolarizare (pentru studentii cu taxa): 3000 RON.

Acte necesare la înscriere

- fisa de înscriere;
- diploma de bacalaureat în original (sau echivalenta recunoscuta M.E.C.I.);
în cazul în care candidatul nu este la prima facultate la care se înscrie atunci trebuie o adeverinta de la facultatea unde sunt depuse actele în original
- foaia matricola în original sau copie legalizata în cazul înscrierii la mai multe facultati;
- certificat de nastere în copie legalizata;
- (daca este cazul) certificatul de casatorie sau documentul care atesta schimbarea numelui în copie legalizata;
- copie xerox dupa buletinul / cartea de identitate;
- 3 fotografii de tip buletin de identitate;
- adeverinta medicala tip;
- adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
- diploma de licenta / absolvire în original sau copie legalizata (pentru cei care doresc sa urmeze o a doua specializare);
- taxa de înscriere la o singura specializare este de 120 RON. Taxa se plateste la sediul facultatii, in sala unde este organizata admiterea. Nu se percepe taxă de înscriere pentru cei cu concursuri şcolare daca isi depun actele in orginal.
- dosar plic.

întrucât candidatii au dreptul de a se prezenta concomitent la doua sau mai multe domenii, în vederea admiterii în învatamântul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima optiune. înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus mentionate, prezentate în copie legalizata la care se adauga o adeverinta de înscriere de la facultatea unde s-a depus dosarul cu actele originale.

Informatii despre admitere:
Tel: 0232 201050
E-mail: fizica@uaic.ro
Site-ul Facultatii de Fizica: http://www2.phys.uaic.ro
Site-ul universitatii dedicat admiterii: http://admitere.uaic.ro/
Special pentru parinti: http://admitere.uaic.ro/special-pentru-parinti-2/

Vor fi admişi fără concurs (si fara taxa de inscriere, in cazul in care aleg fizica prima optiune):
1. candidaţii care au participat la Olimpiadele de Fizică, Matematică, Informatică sau Biologie, faza naţională, în clasele a XI a sau a XII a.
2. candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la faza judeţeană în clasele a XIa şi a XIIa la:
- Olimpiadele de Fizică, Matematică, Informatică sau Biologie;
- Concursul Naţional "Ştefan Procopiu";
- Concursul de Fizică "PHI" al Centrelor de Excelenţă.
Candidaţii declaraţi reuşiţi în condiţiile de mai sus vor avea prioritate, ţinându-se cont de media de admitere, în obţinerea bursei de studiu şi a unui loc în căminele universităţii.

Users login
username:
Password:
Cauta
cuvant:
Contact Us

Loading...