Facultatea de Fizica Iasi - Universitatea "Al. I. Cuza"
ro en
Imagini din facultate
Calendar
Prezentare generala

La Facultatea de Fizică funcţionează un număr de 5 specializări: Fizică, Fizică informatică, Fizică medicală, Biofizică şi Fizică tehnologică.

Fiecare specializare se realizează prin pachetele de cursuri opţionale în ciclul I de studiu (licenţă), urmată de o aprofundare a specializării în cadrul ciclului II (masterat). Cei mai buni dintre masteranzi îşi pot desăvârşi pregătirea ştiinţifică urmând şi ciclul III de studii - doctorat.
În toate specializările se pune accentul pe studiul fizicii ca disciplină fundamentală, cunoştinţele dobândite urmând a fi aplicate în domenii interdisciplinare precum nanotehnologiile si stiinta materialelor (Fizică, Fizica tehnologică), medicină si biotehnologii (Fizică medicală, Biofizică), tehnologia informatiilor si comunicatiilor (Fizică informatică).

• Specializarea Fizică construieste competente absolventilor pentru inserarea profesională în institutii de cercetare, agentii nationale si unităti de productie.

• Specializarea Fizică tehnologică are ca obiectiv studii privind latura aplicativă a fizicii. Absolvenţii acestei specializări au posibilitatea să lucreze în proiectarea şi dezvoltarea tehnologică în ramuri de înaltă tehnicitate, în institute de cercetare şi în învăţământul superior.

• Specializarea Fizică medicală pregăteşte absolvenţi care să poată aplica conceptele şi metodele fizicii în tehnicile de diagnostic şi tratament al afecţiunilor umane, folosind mijloace moderne: tomografia computerizată, rezonanţa magnetică nucleară, termografia, radiografia digitală, radio-imunologie, cardiologie nucleară, radioterapia cu energii înalte, chirurgia cu fascicule laser. Absolvenţii acestei specializări pot lucra în clinici şi spitale, dar şi în cercetarea ştiinţifică.

• Biofizica este o specializare care pregăteste absolventii să aplice cunoştinţele de fizică în domeniul biologiei si bitehnologiei. Biofizica este unul dintre domeniile ştiinţelor naturii cele mai dinamice şi mai de viitor. Absolvenţii acestei specializări pot lucra în institute de cercetare ştiinţifică, în colective formate din fizicieni, biologi, chimişti, medici, ingineri.

• Specializarea Fizică informatică se adresează tinerilor pasionaţi de fizică, care doresc sa aplice informatica în studiul acesteia. În acelaşi timp, absolvenţii pot deveni specialişti în domeniul tehnologiei informaţiei, prelucrării de date, software ştiinţific şi educaţional, multimedia etc. De asemenea pot lucra în domeniul bancar sau în servicii publice.

Planurile de învăţământ ale programului de studii au o structură flexibilă astfel încât studenţii au posibilitatea de a se transfera de la o specializare la alta, de a urma concomitent sau consecutiv două ori mai multe specializări. Domeniile în care pot lucra absolvenţii nu sunt delimitate restrictiv.
Absolvenţii Facultătii de Fizică de la toate specializările pot fi încadraţi şi în învăţământul preuniversitar gimnazial dacă urmează modulul psiho-pedagogic (psihologie, pedagogie, metodica predării fizicii, practică pedagogică). Pentru a profesa în învătământul liceal absolventii trebuie să urmeze o specializare de masterat si modulul II oferit de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (D.P.P.D).

Users login
username:
Password:
Cauta
cuvant:
Contact Us

Loading...