Facultatea de Fizica Iasi - Universitatea "Al. I. Cuza"
ro en
Imagini din facultate
Calendar
Rezultate admitere master- sesiunea iulie 2014

Atasat gasiti rezultatele pentru admiterea la master, sesiunea iulie 2014.

Candidaţii declaraţi admişi vor trebui în perioada 29.07- 1.08.2014, 4.08.2012, între orele 9-14:

  • să semneze o declaraţie pe propria răspundere
  • să achite taxa de înmatriculare de 50 RON (numai cei admişi la buget)
  • să achite prima parte a taxei de şcolarizare (500 lei – cei admişi la taxă)
  • să completeze dosarul cu actele în original (diploma de bacalaureat, adeverinţa/diploma de licenţă şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă).

în caz contrar se pierde calitatea de student, iar locul rămas liber va fi ocupat, în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere, de un alt candidat sau va fi scos din nou la concurs în perioada 8-10 septembrie 2014.

în atenţia candidaţilor declarati admisi la MASTER,

specializările

Fizica şi protecţia mediului

Ştiinţe

Fizică medicală şi biofizică (în limba română)

Modelare şi simulare (în limba engleză)

Specializările vor funcţiona în anul universitar 2014/2015 în măsura în care, în urma sesiunii de admitere din septembrie 2014, se vor ocupa locurile necesare pentru formaţia de studiu.

Download: Click for download attached file: Rezultate admitere master- sesiunea iulie 2014

Users login
username:
Password:
Cauta
cuvant:
Contact Us

Loading...