Facultatea de Fizica Iasi - Universitatea "Al. I. Cuza"
ro en
Imagini din facultate
Calendar
Rezultatele admiterii la studii de masterat - iulie 2015

Atasat gasiti rezultatele pentru admiterea la master, sesiunea iulie 2015.

Candidaţii declaraţi admişi vor trebui în perioada 23.07- 24.07.2015 si 27-29.07.2015, între orele 9-14:

  • să semneze o declaraţie pe propria răspundere
  • să achite taxa de înmatriculare de 50 RON (numai cei admişi la buget)
  • să achite prima parte a taxei de şcolarizare (500 lei – cei admişi la taxă)
  • să completeze dosarul cu actele în original (diploma de bacalaureat, adeverinţa/diploma de licenţă şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă).

în caz contrar se pierde calitatea de student, iar locul rămas liber va fi ocupat, în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere, de un alt candidat sau va fi scos din nou la concurs în perioada 7-9 septembrie 2015.

în atenţia candidaţilor declarati admisi la MASTER,

specializările

Fizica şi protecţia mediului

Ştiinţe

Fizică pentru aplicatii in tehnologii informationale si comunicatii

Specializările vor funcţiona în anul universitar 2015/2016 în măsura în care, în urma sesiunii de admitere din septembrie 2015, se vor ocupa locurile necesare pentru formaţia de studiu.

Download: Your download will start automatically in one second. If the download does not start click here.

Users login
username:
Password:
Cauta
cuvant:
Contact Us

Loading...