Facultatea de Fizica Iasi - Universitatea "Al. I. Cuza"
ro en
Imagini din facultate
Calendar
Scurt istoric

Învăţământul de Fizică de la Iaşi are o tradiţie de peste un secol şi jumătate. Începuturile sale trebuie căutate în cadrul Academiei Mihăilene (1835) unde exista un puternic curent de preocupări pentru studiul ştiinţelor naturii. După fondarea primei instituţii moderne de învăţământ superior din România, Universitatea l. I. Cuza(1860), unde primul profesor de fizică a fost Ştefan Micle (1820-1879), au fost create şi dezvoltate şcoli de fizică sub îndrumarea unor personalităţi ca Petru Bogdan (1873-1944), Dragomir Hurmuzescu (1865-1954), Horia Hulubei (1896-1972), Theodor V. Ionescu (1899-1988), Ştefan Procopiu (1890-1972), Şerban Ţiţeica (1908-1985), Constantin Mihul (1897-1986), Teofil T. Vescan (1913-1963) .
Datorită acestor mari personalităţi ale fizicii şi a continuatorilor lor - Ilie Bursuc, Vasile Tutovan, Mircea Sanduloviciu, Constantin Păpuşoi, Mardarie Sorohan, Ioan Gottlieb - Facultatea de Fizică, înfiinţată ca unitate de sine stătătoare în anul 1962, a cunoscut o dezvoltare continuă.

Astăzi, Facultatea de Fizică, prin specializările puse la dispoziţia studenţilor, prin tinereţea şi calitatea corpului profesoral este una dintre facultăţile de frunte ale Universităţii l. I. Cuza. Este cunoscută în ţară şi străinătate prin programele didactice şi de cercetare pe care le derulează, dar şi prin calitatea absolvenţilor ei.

Facultatea de Fizică are un corp profesoral format din 59 de cadre didactice (profesori, conferenţiari, lectori, asistenţi, preparatori) şi 54 de cadre didactice asociate. Peste 90% dintre cadrele didactice titulare sunt doctori în Fizică.

Colectivele de cercetare din facultate (cadre didactice şi studenţi) sunt în contact permanent cu lumea ştiinţifică din afara graniţelor ţării. Aceste contacte s-au intensificat şi dezvoltat în ultimii ani, în cadrul unor proiecte de cercetare comune cu colective de prestigiu din Franţa, Germania, Anglia, Olanda, Austria, Japonia, SUA, Grecia, Cehia, Portugalia, Spania, Belgia, Elveţia, Bulgaria. Proiectele comune au în vedere cercetarea ştiinţifică de interes fundamental, dar şi cea cu deschidere spre aplicaţii în diferite domenii interdisciplinare.

Anual, peste 50% din cadrele didactice realizează stagii de documentare şi cercetare în universităţi din Europa, SUA, Asia, Australia. Tinerii doctori beneficiază de burse postdoctorale sau sunt angajaţi ca cercetători pe o perioadă limitată. Un număr mare de cadre didactice sunt invitate la manifestări ştiinţifice internaţionale, sau ocupă posturi de profesori invitaţi la universităţi de renume din Franţa, Anglia, SUA, Japonia, Canada.

Users login
username:
Password:
Cauta
cuvant:
Contact Us

Loading...