Facultatea de Fizica Iasi - Universitatea "Al. I. Cuza"
ro en
Imagini din facultate
Calendar
Structura ciclului III doctorat

Absolvenţii ciclului al II-lea pot să-şi perfecţioneze în continuare pregătirea prin DOCTORAT în domeniul dorit. Universitatea l. I. Cuza are recunoaştere atât la nivel naţional cât şiinternaţional ca fiind instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).

În cadrul Facultatăţii de Fizică funcţionează Şcoala Doctorală în care activează 20 de profesori conducători de doctorat. Şcoala doctorală îşi deschide porţile tuturor absolvenţilor ciclului master, cu o bună pregătire ştiinţifică şi cu înclinaţii sprecercetarea ştiinţifică în domenii de vârf, de mare actualitate.

Studenţii admişi în cadrul Şcolii Doctorale urmează un program de 3 ani. În primul an Scoala Doctorală organizează 2 semestre de cursuri de specialitate şi opţionale iar în anii 2 şi 3 doctorandul desfăşoară o activitatea de pregătire şi cercetare în domeniul temei tezei de doctorat. Programul de doctorat se încheie cu susţinerea tezei de doctorat.

Users login
username:
Password:
Cauta
cuvant:
Contact Us

Loading...