Facultatea de Fizica Iasi - Universitatea "Al. I. Cuza"
ro en
Imagini din facultate
Calendar
Tematica admiterii la doctorat

Tematica admiterii la doctorat este particulara fiecarui conducator de doctorat in parte.

Prof. Dr. Diana MARDARE

Tematica admitere:

1. Straturi subtiri. Metode de obtinere
2. Corpuri monocristaline, policristaline si amorfe.
3. Difractia de raze X in studiul structurii corpului solid
4. Fotocataliza. Aplicatii
5. Procese electronice in fotocataliza
6. Hidrofilicitate.Hidrofobicitate.
7. Metode de determinare a grosimii straturilor subtiri
8. Dinamica electronilor in cristale.Masa efectiva.
9. Transmisia si reflexia optica. Largimea optica a benzii interzise.
10. Contactul metal-semiconductor.

Bibliografie
[1] D. Mardare, Straturi subtiri semiconductoare si amorfe. Oxidul de titan, Ed. Politehnium, Iasi, 2005.
[2] C. Kittel, Introducere in Fizica Corpului Solid, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1972
[3] I.D.Bursuc, N. Sulitanu, Solidul, Fenomene, teorii, aplicatii, Ed. St. Bucuresti, 1991
[4] I. Spanulescu, Fizica straturilor subtiri si aplicatiile acestora, Ed. St. Bucuresti, 1975
[5] A. Fujishima, K. Hashimioto, T. Watanabe, TiO2 Photocatalysis. Fundamentals and Applications, BKC Tokio, Japan, 1999.
[6] K.L.Chopra, Thin Film Phenomena, McGraw-Hill, New York, 1969.

Prof. Dr. Tudor LUCHIAN

Tematica admitere:

1. Elemente de structura si functie a aminoacizilor. Descrierea efectelor de protonare reversibila a aminoacizilor acidici si bazici. Ecuatia Henderson–Hasselbalch
2. Energia Born
3. Interacţiuni polare. Hidratarea ionilor
4. Descrierea analitica a transportului ionic prin membrane selective ionic. Ecuatia lui Nernst
5. Studierea proprietatilor fizice a canalelor ionice in sisteme biomimetice
6. Evaluarea experimentala a rezistentei si capacitatii electrice a unei membrane lipidice reconstituite
7. Descrierea macroscopica a fenomenelor de difuzie. Solutia ecuatiei de difuzie in cazul sursei punctuale de particule difuzante
8. Formalismul Nernst-Planck pentru descrierea macroscopica a difuziei unor particule incarcate electric, intr-un cimp electric, in cazul uni-dimensional,
9. Analiza cinetica a evolutiei probabilistice a unei molecule ce realizeaza tranzitii reversibile intre doua sub-stari
10. Interactiuni electrice in medii apoase, in prezenta ionilor liberi in solutie. Teoria Debye-Huckel

Bibliografie
1. T. Luchian – ‘Introducere in biofizica moleculara si celulara’, ‘Alexandru I. Cuza’ University Publishing House, Iasi, 2001
2. Molecular Cell Biology (3rd edition), 1995. Lodish, H., Baltimore, D., Berk, A., Zipursky, S. L., Matsudaira, P., Darnell, J. W. H. Freeman and Company, New York
3. Molecular and Cellular Biophysics, 2006, Meyer B. Jackson, Cambridge University Press
4. T. Luchian – ‘Electrofiziologie moleculara. Teorie si Aplicatii’, Sedcom Libris, Iasi, 2006
5. Physical Chemistry 7e, by Peter Atkins & Julio de Paula

Prof. Dr. Alexandru STANCU

Tematica admitere:

1. Legea lui Gauss
2. Metoda imaginilor în electrostatică
3. Conductorii electrici în electrostatică
4. Câmpul electric în substantă
5. Legea lui Ampère din magnetostatică
6. Potentialul vector magnetic
7. Fenomenul de inductie electromagnetică
8. Ecuatiile lui Maxwell în vid
9. Unde electromagnetice în vid
10. Câmpul magnetic în substantă

Bibliografie
D. Griffiths, Introduction to electrodynamics, Prentice-Hall, Inc., 1999, 3rd edition

Prof. Dr. Marina-Aura DARIESCU

Tematica admitere:

1. Ecuaţiile Maxwell.
2. Transformarile Lorentz-Einstein. Spatiul Minkowski
3. Efectul fotoelectric, efectul Compton. Ipotezele de Broglie.
4. Oscilatorul liniar in Mecanica Cuantica
5. Ecuaţia Schrödinger. Modelul cuantic-ondulatoriu al atomilor hidrogenoizi.
6. Teoria cuantica a momentelor cinetice
7. Spinul electronului. Teoria lui Pauli
8. Statistica Bose-Einstein
9. Statistica Fermi-Dirac
10. Teoria Debye a caldurilor specifice

Bibliografie
1. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8-th Ed., Wiley Press, 2005.
2. P.J.E.Peebles, Quantum Mechanics , Princeton University Press, New Jersey, 1992
3. C.Dariescu, Marina-Aura Dariescu, I. Gottlieb, Capitole de baza in Mecanica Cuantica. Microparticule si Campuri Ed. Venus, Iasi, 2007
4. S. Datta, Electronic transport in mesoscopic sistems Cambridge Univ. Press, 2003
5. M. Ignat. Termodinamica si fizica statistica. Ed. Univ. Al. I. Cuza Iasi, 1983-1984

Cursurile de:
-Electrodinamica
-Termodinamica si fizica statistica
-Mecanica cuantica;
parcurse în timpul facultatii, sau manuale de Fizica generala de nivel universitar.


Prof. Dr. Ciprian DARIESCU

Tematica admitere:

1. Ecuaţiile Maxwell.
2. Transformarile Lorentz-Einstein. Spatiul Minkowski
3. Efectul fotoelectric, efectul Compton. Ipotezele de Broglie.
4. Oscilatorul liniar in Mecanica Cuantica
5. Ecuaţia Schrödinger. Modelul cuantic-ondulatoriu al atomilor hidrogenoizi.
6. Teoria cuantica a momentelor cinetice
7. Spinul electronului. Teoria lui Pauli
8. Statistica Bose-Einstein
9. Statistica Fermi-Dirac
10. Teoria Debye a caldurilor specifice

Bibliografie
1. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8-th Ed., Wiley Press, 2005.
2. P.J.E.Peebles, Quantum Mechanics , Princeton University Press, New Jersey, 1992
3. C.Dariescu, Marina-Aura Dariescu, I. Gottlieb, Capitole de baza in Mecanica Cuantica. Microparticule si Campuri Ed. Venus, Iasi, 2007
4. S. Datta, Electronic transport in mesoscopic sistems Cambridge Univ. Press, 2003
5. M. Ignat. Termodinamica si fizica statistica. Ed. Univ. Al. I. Cuza Iasi, 1983-1984

Cursurile de:
-Electrodinamica
-Termodinamica si fizica statistica
-Mecanica cuantica;
parcurse în timpul facultatii, sau manuale de Fizica generala de nivel universitar.

Prof. Dr. Ovidiu Florin CALŢUN

Tematica admitere:

1. Medii magnetizate. Formula fundamentală. Magnetismului mediilor polarizabile. Originea magnetismului.
2. Diamagetismul.
3. Paramagnetismul.
4. Feromagnetismul. Aspecte fenomenologice. Ciclul de histerezis. Permeabilitatea şi susceptibilitatea magnetică.
5. Modele fenomenologice utilizate în descrierea proceselor de magnetizare.
6. Materiale magnetostrictive. Interacţiuni magneto – elastice.
7. Materiale magnetic moi şi dure.
8. Nanoparticule magnetice pentru aplicaţii biomedicale.
9. Straturi subţiri magnetice.
10. Materiale multiferroice.

Bibliografie
1. E. Purcell (1987) Electricity and Magnetism (Berkeley Physics Course, Vol. 2)
2. Al. Stancu (2006) Magnetization process in particulate ferromagnetic media, Cartea Universitara Bucuresti
3. G. Bertotti (1998) Hysteresis in Magnetism ( For Physicists, Material Scientists and Engineers ) Academic Press Boston
4. A. Goldman (1999) Handbook of Modern Ferromagnetic Materials Kluwer Academic
5. B. D. Cullity, C.D. Graham (2009) Introduction to the magnetic materials Willey IEEE Press
6. D. Jiles (1991) Magnetism and Magnetic Materials Chapman & Hall, New York
7. G. Engdahl (2000) Handbook of Giant Magnetostrictive Materials Acdemic Press
8. J.M.D. Coey (2010) Magnetism and Magnetic Materials Cambridge University Press
9. N. A. Spaldin (2010) Magnetic Materials Fundamentals and Applications, Cambridge University Press

Prof. Dr. Liliana MITOŞERIU

Tematica admitere:

1. Clasificarea substantelor din punct de vedere electric. Exemple si aplicatii
2. Dielectrici: definitii, proprietati ecuatii fundamentale
3. Ecuatiile campului electric in medii dielectrice. Relatia dintre vectorii E, D, P
4. Energia campului electric in substanta
5. Ecuatii de trecere ale campului electric in substanta
6. Dezvoltarea de multipol a potentialului electric
7. Dipol electric. Campul si potentialul electric generat de un dipole. Interactiunea dipolului cu campul electric (forte, energie)
8. Circuite RLC in current alternativ
9. Dielectrici nepolari. Ecuatia Clausius Mosotti
10. Dielectrici polari. Formula Langevin.

Bibliografie

1. L. Mitoseriu, V. Tura, Fizica dielectricilor, Ed. Univ.Al.I. Cuza Iasi, 1999
2. L. Mitoseriu, V. Tura, Electricitate si magnetism, Ed. Univ.Al.I. Cuza Iasi, 2000
3. M. Socaciu, Dielectrici şi aplicaţii, Ed. Pantheon, Craiova, 1994
4. I. Bunget, M. Popescu, Fizica dielectricilor solizi, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1978
5. A. Jonsker, Dielectric relaxation in solids, Chelsea Dielectric Press., London, 1983
6. C. Papusoi, Magnetismul, Ed. Univ. Al.I. Cuza Iasi, 1987
7. E. Burzo, Fizica fenomenelor magnetice vol I, II, III, Editura Academiei Bucureşti, 1979
8. S. Chikazumi, Magnetismul Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1981
9. M. H. Choudhury, Electromagnetism, John Wiley & Sons, New York, 1989
10. I. S. Grant, W. R. Phillips, Electromagnetism, John Wiley & Sons, London, 1975
11. J. Grindlay, An introduction to the phenomenological theory of ferroelectricity, Pergamon Press, Oxford, 1970
12. A. Jonsker, Dielectric relaxation in solids, Chelsea Dielectric Press., London, 1983

Prof. Dr. Maria NEAGU

Tematica admitere:

1. Materiale magnetice. Procese de magnetizare.
2. Metode de studiu a proprietăţilor magnetice ale materialelor.
3. Fenomenul de inducţie electromagnetică, de autoinducţie şi de inducţie mutuală.
4. Difracţie de raze X. Determinarea structurii cristaline.
5. Radiaţia electromagnetică. Ecuatiile lui Maxwell
6. Polarizarea radiaţiei optice. Prisme de polarizare.
7. Absorbţia radiaţiei optice.
8. Interferenţa radiaţiilor optice. Dispozitive de interferenţă.
9. Efecte magneto-optice.
10. Straturi subţiri magnetice. Metode de obţinere şi caracterizare.

Bibliografie
1. S. V. Vonsovski, Magnetismul, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti (1981)
2. D. Jiles, Introduction to magnetism and magnetic materials, Chapman & Hall, London (1995)
3. H. Gavrilă, H. Chiriac, P. Ciureanu, V. Ioniţă, A. Yelon, Magnetism Tehnic şi Aplicat, Editura Academiei Române, Bucureşti (2000)
4. C. Kittel, Introducere in Fizica Corpului Solid, Ed. Tehnica, Bucuresti, (1972)
5. V. Pop, I. Chicinas, N. Jumate, Fizica materialelor. Metode experimentale, Presa Univ. Clujeana, Cluj-Napoca (2001)
6. M. Born, E. Wolf, Principles of optics, Pergamon Press, London (1959)
7. M. Klein, Optics, John Wiley & Sons Inc., New York (1970)
8. V. Pop, Bazele opticii, Intreprinderea Poligrafica Iasi (1988)
9. M. Neagu, Metode de măsură şi control nedistructiv a materialelor, Ed. Univ."Al. I. Cuza", Iaşi (2003)
10. M. Neagu, Elipsometrie. Magneto-optică, Editura Stef, Iaşi (2007)

Prof. Dr. Nicoleta DUMITRASCU

Tematica admitere:

1. Legi de conservare (energie, impuls, moment cinetic)
2. Principii şi legi în dinamica fluidelor (legea Navier - Stokes)
3. Unde electromagnetice, radiaţii. Ecuaţiile Maxwell
4. Fenomene ondulatorii: dispersia, difuzia, difracţia şi absorbţia luminii
5. Modele atomice. Spectre atomice şi moleculare
6. Proprietăţi generale ale corpului solid (electrice, termice, optice, magnetice)
7. Clase de materiale. Aplicaţii
8. Metode de analiză a suprafeţei unui material
9. Definiţia plasmei, clasificări, metode de producere
10. Metode de diagnoză a plasmei (electrice, optice).

Bibliografie
1. V. Savelyev, Physics, vol. III, Mir Publishers Moscow, 1979
2. D. Halliday and R. Resnick, Fizica, vol. II, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975
3. M. Ţibu, Fizică atomică şi nucleară, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 1985
4. M. A. Eliaşevici, Spectroscopia atomică şi moleculară, Ed. Academiei, Bucureşti, 1966
E. H. Wichmann, Cursul de fizică de la Univ. Berkeley, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983
5. H. Boenig Fundamentals of Plasma Chemistry and Tehnology, Technomic Publishing Co.Inc. Lancaster Basel, 1990
6. Practical Surface Analysis , 2- edition, Edited by D. Briggs, M. P. Seah, John Wiley & Sons Ltd, 1990
7. Biomaterials Science, An intoduction to materials in medicine, Eds. B. D. Ratner and A. S. Hoffman, Academic Press, New York, 1996
8. I. I. Popescu, D.Ciubotaru, Bazele fizicii plasmei, Ed.Tehnică, 1987
9. M. Venugopalan, ,,Reactions under Plasma Condition,, New York, 1971
10. A. Mitchell, M. Zemansky, Resonance Radiation and Excited Atoms, Cambridge University Press, 1971.

Prof. Dr. Maricel AGOP

Tematica admitere:

1. Ecuaţiile Maxwell.
2. Transformarile Lorentz-Einstein. Spatiul Minkowski
3. Efectul fotoelectric, efectul Compton. Ipotezele de Broglie.
4. Oscilatorul liniar in Mecanica Cuantica
5. Ecuaţia Schrödinger. Modelul cuantic-ondulatoriu al atomilor hidrogenoizi.
6. Teoria cuantica a momentelor cinetice
7. Spinul electronului. Teoria lui Pauli
8. Statistica Bose-Einstein
9. Statistica Fermi-Dirac
10. Teoria Debye a caldurilor specifice

Bibliografie
1. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8-th Ed., Wiley Press, 2005.
2. P.J.E.Peebles, Quantum Mechanics , Princeton University Press, New Jersey, 1992
3. C.Dariescu, Marina-Aura Dariescu, I. Gottlieb, Capitole de baza in Mecanica Cuantica. Microparticule si Campuri Ed. Venus, Iasi, 2007
4. S. Datta, Electronic transport in mesoscopic sistems Cambridge Univ. Press, 2003
5. M. Ignat. Termodinamica si fizica statistica. Ed. Univ. Al. I. Cuza Iasi, 1983-1984

Cursurile de:
-Electrodinamica
-Termodinamica si fizica statistica
-Mecanica cuantica;
parcurse în timpul facultatii, sau manuale de Fizica generala de nivel universitar.

Prof. Dr. Dana Ortansa DOROHOI

Tematica admitere:

1. Interferenta luminii. Dispozitive interferentiale Aplicatii
2. Sisteme optice centrate utilizate in aproximatia fasciculelor paraxiale
3. Notiuni generale de spectroscopie moleculara
4. Polarizarea luminii. Dispozitive de polarizare. Aplicatii
5. Propagarea undelor electromagnetice optice prin medii anizotrope uniax
6. Cristale lichide. Aplicatii
7. Interactiuni intermoleculare in medii condensate
8. Modele de lichide. Aplicatii
9. Metode optice si spectrale pentru studiul interactiunilor intermoleculare din solutii
10. Parametri electro-optici ai moleculelor excitate determinati prin metode spectrale si in baza teoriei lichidului simplu.


Bibliografie
1. V. Pop, Optica, Ed.Universitatii, 1988
2. D. Dorohoi, Fundamental Optics, Addleton, 2011
3. M.A. Eliasevici, Spectroscopia atomica si moleculara, Ed. Academiei Romane, Bucuresti, 1966
4. D.Dorohoi, Fizica Starii lichide, Ed. Gama, 1990
5. I. Georgescu, I. Petrea D. Borsan, Fizica Starii Lichide, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982.
6. N.G. Bakhshiev, Spectroscopia Mejmoleculiarnih vzaimodeistvii, Izd. Nauka, Leningrad, 1972

Prof. Dr. Lucel SIRGHI

Tematica admitere:

1. Metode de producere a plasmei in laborator.
2. Procese fizice si chimice in plasma si la suprafata corpurilor solide supuse actiunii plasmei
3. Suprafete functionale. Aplicatii in protectia mediului, energie si biomedicina.
4. Metode cu plasma de obtinere a suprafetelor functionale.
5. Biomateriale. Proprietati si moduri de obtinere.
6. Obtinerea de biomateriale cu ajutorul tehnologiilor cu plasma. Depunerea de filme subtiri.
7. Forte de suprafata in aer. Forte Van der Waals, forte electrice si magnetice. Forta capilara.
8. Forte de suprafata in lichide. Incarcarea electrica a suprafetelor. Teoria DLVO.
9. Fundamentele microscopiei cu forta atomic. Constructia si funtionarea microscopului cu forta atomic.
10. Moduri de functionare a microscopului cu forta atomica. Masurarea fortelor de adeziune.

Bibliografie

1. Gheorghe Popa, L. Sirghi, Fundamentals of Plasma Physics, University Al. Ioan Cuza, Iasi, 2000.
2. MA Lieberman, AJ Lichtenberg, Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, John Wiley & Sons, 2005.
3. JN Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces, Elsevier, 2011.
4. Biomaterials: Principles and Practices (ed. JY Wong, JD Bronzino, DR Peterson) Taylor and Francis, 2013.
5. Greg Haugstad, Atomic Force Microscopy: Understanding Basic and Advanced Modes Applications, John Wiley & Sons, NJ, 2012.

Prof. Dr. Felicia IACOMI

Tematica admitere:

1. Elemente de simetrie si structura cristalina
2. Defecte de structura
3. Legatura cristalina
4. Structura de benzi. Clasificarea materialelor
5. Metode de elaborare a materialelor
6. Diagrame de faza
7. Proprietatile electrice ale metalelor
8. Metoda difractiei de radiatie X in studiul structurii cristaline
9. Metode microscopice in studiul materialelor
10. Metode spectroscopice in studiul materialelor


Bibliografie
1. C. Kittel, Introducere in Fizica Corpului Solid, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1972
2. I. Pop, V. Nicolescu, Structura corpului solid, Ed. Acad. Bucuresti, 1971
3. V. Pop, I. Chicinas, N. Jumate, Fizica materialelor. Metode experimentale. Presa Univ. Clujeana, Cluj-Napoca, 2001
4. F. Iacomi, Spectroscopia vibrationala a materialelor zeolitice, Ed. Stef, Iasi, 2007
5. I.D.Bursuc, N. Sulitanu, Solidul, Fenomene, teorii, aplicatii, Ed. St. Bucuresti, 1991
6. O. Stelea, S. Panaite, C. Morariu, Metalurgie stomatologica si biomateriale, Ed. Appolonia, 2000.
7. V. Georgescu, Tranzitii de faza. Metode de studiu, Ed. Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi. – 1998.
8. F. Iacomi, Zeoliti naturali. Structura. Proprietati. Utilizari, Ed. Univ. A. Vlaicu, Arad, 2001.

Prof. Dr. Octavian BALTAG

Tematica admitere:

1. Spectrul campului electromagnetic. Poluarea electromagnetica.
2. Energia si impulsul campului electromagnetic. Vectorul Poynting
3. Masurarea campurilor magnetice si aplicatii
4. Masurarea proprietatilor magnetice ale substantei
5. Interactiunea campului electromagnetic cu material vie
6. Fenomene de transfer de caldura si masa in materia vie
7. Fenomene bioelectromagnetice si procese fiziologice
8. Fenomene bioelectrice la nivelul membranei
9. Calorimetrie teoretica si experimentala
10. Radiatia infrarosie si aplicatii


Bibliografie
Cursuri masterat Biofizica

C.S. I Dr. Horia CHIRIAC

Tematica admitere:

1. Feromagnetismul
2. Antiferomagnetismul
3. Anizotropiamagnetica
4. Efectemagnetoelestice
5. Domeniimagneticesiprocese de magnetizare
6. Materiale magnetic moi
7. Materiale magnetic dure
8. Materialemagneticeamorfesinanocristaline
9. Efecte de magnetotransport in materialeferomagnetice
10. Metode de caracterizare a materialelormagnetice


Bibliografie
[1] B.D.Cullity, C.D.Graham, Introduction to Magnetic Materials, IEEE PRESS, 2009.
[2] S. Chikazumi, Physicsof Ferromagnetism , 2nd edition, OXFORD SCIENCE PUBLICATIONS, 1997.

Prof. Dr. Dumitru LUCA

Tematica admitere:
1. Procese de ciocnire. Secţiunea eficace de ciocnire. Drumul liber mediu.
2. Fenomene superficiale. Tensiunea superficială, capilaritate. Unghi de contact.
3. Structura de benzi a suprafeţelor si interfeţelor solide.
4. Semiconductori intrinseci. Semiconductori extrinseci. Hetero-joncţiuni semiconductoare.
5. Bazele fizice ale ipotezei cuantelor. Efectul fotoelectric extern. Efectul fotoelectric intern.
6. Straturi subţiri. Metode de preparare.
7. Metode de determinare a grosimii si indicelui de refracţie a straturilor subţiri transparente
8. Metode fizice de caracterizare structurală, morfologică şi elementală a straturilor subţiri.
9. Fotometrie - baze teoretice si aplicaţii. 10. Procese fizice la interfaţa plasma-solid.Bibliografie

1. M.A. Lieberman, A.J. Lichtenberg, Principles of plasma discharges and materials processing, John Wiley & Sons, 2005.
2. I Georgescu, I Petrea D. Borsan, Fizica stării lichide, Ed. Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 1982.
3. V. Pop, Optica, Ed.Universităţii Al. I. Cuza Iaşi, 1988.
4. I. D .Bursuc, N. Sulitanu, Solidul: fenomene, teorii, aplicatii, Ed. Ştiinţifică Bucuresti, 1991
5. R.R. Willey, Practical design and production of optical thin films, Marcel Dekker, New York, Basel, 2002
6. K. Wasa, M. Kitabatake, H. Adachi, Thin film materials technology, Springer, 2004.
7. http://static.ifp.tuwien.ac.at/homepages/Personen/duenne_schichten/pdf/t_p_ds_chapter4.pdf

Prof. dr. Liviu LEONTIE

Tematica admitere:

1. Elemente de cristalografie fizică.
2. Analiza structurală a materialelor prin difractometrie de radiatii X.
3. Structura de benzi. Clasificarea materialelor.
4. Straturi subtiri semiconductoare. Tehnici de preparare si caracteristici.
5. Metode de determinare a grosimii straturilor subtiri.
6. Determinarea lărgimii benzii interzise a unui material semiconductor.
7. Contactul metal-semiconductor.
8. Diagrame de fază. Metode termice de studiu.
9. Caracteristici generale ale atmosferei terestre. Stabilitatea atmosferică.
10. Modele atmosferice radiative

Bibliografie
1. Peter M. Martin, Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings, Third Edition: Science, Applications and Technology, Elsevier, Amsterdam-Boston, 2010.
2. V. Georgescu, Tranzitii de fază. Metode de studiu, Ed. Univ. "Al. I. Cuza", Iaşi, 1998.
3. Nicolae Sulitanu, Fizica Suprafetei Solide, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iasi, 1997.
4. I. D .Bursuc, N. Sulitanu, Solidul, Fenomene, teorii, aplicatii, Ed. Şt. Bucuresti, 1991.
5. I. Dima, I. Munteanu, Materiale si dispozitive semiconductore, Ed. Did. Ped. Bucuresti, 1980.
6. I. Spînulescu, Fizica straturilor subţiri şi aplicaţiile acestora, Ed. Şt., Bucureşti, 1975.
7. C. Kittel, Introducere în Fizica Corpului Solid, Ed. Tehnică, Bucuresti, 1972.
8. I. Pop, V. Nicolescu, Structura corpului solid. Metode fizice de studiu, Ed. Acad. R. S. R., Bucuresti, 1971.
9. K. L. Chopra, Thin Film Phenomena, McGraw-Hill, New York, 1969.
10. L. Leontie, Fizica atmosferei, Ed. Politehnium, Iaşi, 2004.
11. L. Leontie, Introducere în fizica atmosferei (partea I), Ed. Gh. Asachi, Iaşi, 2002.

Conf. Dr. Cristian ENACHESCU

Tematica admitere:

1. Legea lui Gauss
2. Metoda imaginilor în electrostatică
3. Conductorii electrici în electrostatică
4. Câmpul electric în substantă
5. Legea lui Ampère din magnetostatică
6. Potentialul vector magnetic
7. Fenomenul de inductie electromagnetică
8. Ecuatiile lui Maxwell în vid
9. Unde electromagnetice în vid
10. Câmpul magnetic în substantă

Bibliografie
D. Griffiths, Introduction to electrodynamics, Prentice-Hall, Inc., 1999, 3rd edition

Conf. Dr. Laurentiu STOLERIU

Tematica admitere:

1. Legea lui Gauss
2. Metoda imaginilor în electrostatică
3. Conductorii electrici în electrostatică
4. Câmpul electric în substantă
5. Legea lui Ampère din magnetostatică
6. Potentialul vector magnetic
7. Fenomenul de inductie electromagnetică
8. Ecuatiile lui Maxwell în vid
9. Unde electromagnetice în vid
10. Câmpul magnetic în substantă

Bibliografie
D. Griffiths, Introduction to electrodynamics, Prentice-Hall, Inc., 1999, 3rd edition

1. Straturi subtiri. Metode de obtinere

2. Corpuri monocristaline, policristaline si amorfe.

3. Difractia de raze X in studiul structurii corpului solid
4. Fotocataliza. Aplicatii

5. Procese electronice in fotocataliza

6. Hidrofilicitate.Hidrofobicitate.
7.
Metode de determinare a grosimii straturilor subtiri

8. Dinamica electronilor in cristale.Masa efectiva.

9. Transmisia si reflexia optica. Largimea optica a benzii interzise.

10. Contactul metal-semiconductor.


Bibliografie
[1] D. Mardare, Straturi subtiri semiconductoare si amorfe. Oxidul de titan, Ed. Politehnium, Iasi, 2005.

[2] C. Kittel, Introducere in Fizica Corpului Solid, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1972
[3] I.D.Bursuc, N. Sulitanu, Solidul, Fenomene, teorii, aplicatii, Ed. St. Bucuresti, 1991
[4] I. Spanulescu, Fizica straturilor subtiri si aplicatiile acestora, Ed. St. Bucuresti, 1975

[5] A. Fujishima, K. Hashimioto, T. Watanabe, TiO2 Photocatalysis. Fundamentals and Applications, BKC Tokio, Japan, 1999.

[6] K.L.Chopra, Thin Film Phenomena, McGraw-Hill, New York, 1969.

Users login
username:
Password:
Cauta
cuvant:
Contact Us

Loading...